Powierzchnie użytkowe


CONCRETE_DESIGN-01-MICROCEMENTO-Featured_image

Mikrocement

Koloryzowana masa cementowa o grubości 1-2 mm. Stosowana na podłogach, ścianach, schodach, meblach, ladach, wannach, w kuchniach.
Rekomendowana do stosowania w pomieszczeniach komercyjnych hotelach, sklepach oraz prywatnych mieszkaniach, domach itd.

więcej >>

CONCRETE_DESIGN-10-REVOKOLOR-Featured_image

Revokolor

Koloryzowana masa cementowa o grubości 1-2 mm. Stosowana na podłogach, ścianach, schodach, meblach, ladach, wannach, w kuchniach.
Rekomendowana do stosowania w pomieszczeniach komercyjnych hotelach, sklepach oraz prywatnych mieszkaniach, domach itd.

więcej >>

CONCRETE_DESIGN-02-MICROBETON-Featured_image

Mikrobeton

Rustykalna kolorowa masa cementowa grubości 2-3 mm. Instalowany na podłogach, ścianach, schodach, w punktach handlowych ,podwórkach i tarasach. Zalecany do powierzchni o dużej częstości użytkowania, tak jak punkty handlowe lub inne ciągi komunikacyjne. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz.

więcej >>

CONCRETE_DESIGN-09-THINCRETE-Featured_image1

Thincrete

Kamienna dekoracyjna powłoka podłogowa. Nakładana na każdym typie podłoża. Zastosowanie: ścieżki, galerie, podjazd, schody

więcej >>

CONCRETE_DESIGN-03-RESIFAN-Featured_image

Resifan

Samopoziomująca kolorowa żywica o grubości 2-3 mm. Kładziona na gładkich powierzchniach. Zalecana do mieszkań, domów i punktów handlowych.

więcej >>

CONCRETE_DESIGN-05-PIEDREX-Featured_image

Piedrex

Kamienna dekoracyjna powłoka podłogowa. Nakładana na każdym typie podłoża. Zastosowanie: ścieżki, galerie, podjazd, schody

więcej >>